Publications related to Parkinson syndrome using ZebraLab

Published: 03-14-2022 In Publication


Tags:

 

Neuroprotective effect of YIAEDAER peptide against Parkinson’s disease like pathology in zebrafish

Qingyu Ren, Xin Jiang, Shanshan Zhang, Xin Gao, Yam Nath Paudel, Pengyu Zhang, Rongchun Wang, Kechun Liu, Meng Jin,

Biomedicine & Pharmacotherapy,Volume 147,2022,

doi.org/10.1016/j.biopha.2022.112629.